Bild av Gordon Johnson från Pixabay.

Syftet med priset är att lyfta forskning som har bidragit till att förbättra vården av den kirurgiska patienten och/eller professionsutveckling för sjuksköterskan i kirurgisk vård.