Föreningens årsmöte äger rum digitalt den 31 mars 2020 klockan 18:00-20:00.
Medlem? Logga in för att läsa mer samt se årsmöteshandlingarna.

Bibliotek. Bild av Pexels från Pixabay.

Kunskapsbanken är en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte vad gäller kliniskt arbete, forskning, förbättringsarbete och profession.

Som medlem i föreningen kan du logga in nedan för att få åtkomst till innehållet i Kunskapsbanken.