Föreningens årsmöte äger rum digitalt den 31 mars 2020 klockan 18:00-20:00.
Medlem? Logga in för att läsa mer samt se årsmöteshandlingarna.

NFSK samverkar med andra föreningar, organisationer, universitet, verksamheter och företag för att skapa bästa möjligheten att driva verksamheten framåt och arbeta för en effektiv och patientsäker kirurgisk vård genom kompetent omvårdnad. Vi utvecklar löpande våra samverkansprojekt.