Pernilla Hendeberg, stipendiat av Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2018 och utsedd till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2018.

Pernilla Hendeberg från Kirurgkliniken på Universitetssjukhuset, Örebro, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2018, och utses till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2018.

Pernilla  vann med sitt bidrag "Introduktionsprogram” som innefattar införandet av ett strukturerat introduktionsprogram för sjuksköterska och undersköterska utifrån kärnkomptenetenserna

Motivering:

"P​​rojektet är ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt som lyfter fram omvårdnaden som en självklar utgångspunkt i arbetet på vårdavdelningen. Genom ett strukturerat introduktionsprogram för sjuksköterskor och undersköterskor utifrån de sex kärnkompetenserna stärks den nya sjuksköterskan i sin profession. Detta bidrar till att utveckla den evidensbaserade omvårdnaden och göra den självklar i kliniken.

Projektet utgår från samtliga 6 kärnkompetenser: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård, Information.

Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium."

NFSK och årets sponsor MedFilm gratulerar till stipendiet på 7 500 kronor!