Checklista. Foto: TeroVesalainen från Pixabay

Stipendiekommitén består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.
Kommittén bedömer samtliga posters med undantag för jäv, se nedan.

Bedömning sker enligt skalan är 1-5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 

Varje poster bedöms på 5 punkter:

  1. Fångar postern ditt intresse?

  2. Är postern lätt att överskåda?

  3. Är språket lätt att till sig för alla som besöker kirurgveckan?

  4. Framgår ett tydligt budskap med postern?

  5. Framgår klinisk relevans?


Jäv: Vid jäv avstår man bedömning av den specifika postern. I detta fall är man jävig om man är kollegor inom samma klinik/universitet eller bedriver forskning tillsammans.