Kontrollera att kollegan du vill nominera uppfyller kriterierna nedan innan du fyller i nomineringsformuläret.

Nomineringen skall innehålla

 1. Motivera varför du nominerar din kollega utifrån beskrivningen av kärnkompetensen: Samverkan i team.
 2. Beskriv varför din kollega är en uppskattad arbetskamrat och hur hen medverkar till en attraktiv arbetsplats.
 3. Beskriv hur din kollega aktivt verkar för att inkludera patienten i teamet.

Kärnkompetens: Samverkan i team
Samverkan i team innebär att komplettera varandras kompetenser, främja kontinuitet samt skapa synergier och dialog för gemensamt lärande och beslutsfattande för att uppnå en god och säker hälso- och sjukvård.

Legitimerad sjuksköterska ska kunna

 • Ansvara för omvårdnadskompetensen i teamarbetet.
 • Systematiskt initiera, prioritera, samordna och utvärdera teamarbetet utifrån patientens behov och resurser.
 • Säkerställa informationsöverföring mellan teamets medlemmar.
 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.
 • Kommunicera med patienter, närstående, medarbetare och andra i teamet på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.

Kriterier

 • Den nominerade ska vara legitimerad sjuksköterska.
 • Den nominerade ska vara medlem i NFSK senast vid utdelning av stipendiet under Omvårdnadskongressen 2022.
 • Nomineringen ska utgå från kärnkompetensen “Samverkan i team”.
Sista ansökningsdag

Dina kontaktuppgifter

Ange dina kontakuppgifter så vi kan kontakta dig ifall vi har frågor.
Vi kommer skicka en bekräftelse på att vi mottagit nomineringen till den mejladress som du anger.

Uppgifter om kollegan du nominerar

Vi behöver veta vem du nominerar, samt kontaktuppgifter till personen så vi kan kontakta personen om hen får utmärkelsen.
 • Den du nominerar ska vara legitimerad sjuksköterska.
 • Den du nominerar ska vara medlem i NFSK senast vid utdelning av stipendiet under Omvårdnadskongressen 2022.
Vi kommer skicka information till personen om att hen blivit nominerad, samt hur vi hanterar hens personuppgifter.
Ange var din kollega arbetar.

Motivera din nominering

Svara på frågorna nedan för att motivera varför kollegan du nominerar skall tilldelas utmärkelsen.
Motivera varför du nominerar din kollega utifrån beskrivningen av kärnkompetensen: Samverkan i team.

Samverkan i team innebär att komplettera varandras kompetenser, främja kontinuitet samt skapa synergier och dialog för gemensamt lärande och beslutsfattande för att uppnå en god och säker hälso- och sjukvård.
Beskriv varför din kollega är en uppskattad arbetskamrat och hur hen medverkar till en attraktiv arbetsplats.
Beskriv hur din kollega aktivt verkar för att inkludera patienten i teamet.

Hantering av personuppgifter

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på vår sida om Personuppgifter.

Den som du nominerar måste godkänna att du nominerar hen.
Vi kommer att informera den du nominerat om att hen har blivit nominerad.