Sorbact

ABIGO Medical AB är ett svenskt företag som agerar internationellt, inom avancerad sårbehandling. Vi har egen forskning och utveckling i Göteborg. Produktion sker i Askersund och Sorbact® levereras till 64 länder runt om i världen. Vårt fokus är smarta produkter som minskar sårinfektioner utan risk för resistensutveckling.

 

Sorbact® minskar signifikant risken för SSI

Sorbact® teknologin är en kliniskt etablerad svensk innovation. Sorbact® förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera mängden mikroorganismer.

Sorbact Surgical Dressing har i studier visat sig signifikant minska risken för postoperativ sårinfektion.

Samverkan Period
Kirurgisk Omvårdnadskongress 2020/2021 -
NFSK's Medlemsdagar 2019 -