En hög kompetens bland sjuksköterskor är nödvändig för patientsäker vård, och det är viktigt för verksamheterna att kompetensen kan behållas. Syftet med denna studie är att beskriva den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård i Sverige liksom att identifiera och beskriva vilka samband det finns mellan arbetskrav och arbetsresurser.

Forskningsstudien "Framgångsfaktorer för professionell utveckling för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård" genomförs i ett nationellt samarbete mellan flera lärosäten. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara.

Mer information om studien finns i informationsbladet som finns under Relaterade filer.

Till enkäten

Relaterade filer