Möjlighet till exponering genom produktinformation under konferens.
Våra årligen återkommande aktiviteter är; Kirurgisk Omvårdnadskongress och Kirurgveckan.

Kirurgveckan

Varje år i augusti arrangeras konferensen Kirurgveckan vilken är en samlingsplats för den kirurgiska professionen i Sverige. Under veckan finns ca 250-300 sjuksköterskor och ledare inom kirurgisk vård på plats under det vårdvetenskapliga programmet. NFSK arrangerar från år 2020 det vårdvetenskapliga programmet inklusive posterpresentationer, fria föredrag, stipendieutdelningar, medlemslunch samt utställning i egen monter.

Under medlemslunchen finns möjlighet att presentera ert företag/produkt inför NFSK’s medlemmar. Ni har även möjlighet att dela ut stipendium under konferensen.

Kirurgisk Omvårdnadskongress (f.d. Medlemsdagar)

Varje år arrangerar vi en kongress där vi under två dagar erbjuder kompetensutveckling till deltagarna som även får ta del av den senaste forskningen inom sitt område. I samband med kongressen hålls även NFSK’s årsmöte.

Under kongressen finns möjlighet att presentera ert företag och era produkter i vår utställningshall under programmets pauser samt en kort presentation på scenen.

 

Samverkan

Samverkanspaket "Nivå 2 - Konferenser", 15 000 kronor.
Läs mer om Samverkansavtal »

Välkomna att kontakta oss för vidare diskussion om hur vi kan samverka på bästa sätt! 
/Styrelsen i NFSK