Föreningens årsmöte äger rum digitalt den 31 mars 2020 klockan 18:00-20:00.
Medlem? Logga in för att läsa mer samt se årsmöteshandlingarna.

NFSK bjuder in till samverkan med företag som med sina produkter främjar omvårdnaden för den kirurgiska patienten.

Samverkan och avtal utformas utifrån de gemensamt överenskomna reglerna mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsindustrin, den medicintekniska industrin och den laboratorietekniska industrin: “Överenskommelse om samverkansregler”.