Publicerad: 2021-08-25 10:36

Anna Forsberg.

Anna Forsberg tilldelas NFSKs första forskarpris!

NFSK tilldelar Anna Forsberg Forskarpriset 2021 då hon genom sin gedigna forskningskarriär har bidragit till att förbättra vården för den kirurgiska patienten, inspirerat till ny forskning och handlett nya forskare. Anna har producerat en imponerande mängd forskning, över 90 publikationer och har H-index 16 (H-index = mått för citeringsanalys, som beskriver både produktivitet och räckvidd i publicering för en forskare eller akademiker). Annas gedigna engagemang för att förbättra vårdmiljön på kirurgiska kliniker såväl nationellt som internationellt har gjort att hon är ett känt ansikte och en kraft att räkna med. Hon är en förebild för andra sjuksköterskor och har visat att det går att kombinera en klinisk tjänst med en framgångsrik forskarkarriär. Anna har satt kirurgisk omvårdnad på agendan, både i klinik och politik!

Stort grattis till stipendiet önskar NFSK