Publicerad: 2021-03-04 19:46

Segerkrans. Bild av Gordon Johnson från Pixabay.

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Ansök om stipendiet senast 24 maj.