Publicerad: 2019-06-20 12:44

Sanna Johansson, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2019 samt titeln Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2019.

Motivering:

"Projektet är ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt som lyfter fram omvårdnaden
som en självklar utgångspunkt i arbetet på vårdavdelningen. Arbetet syftar till att bidra till en effektivare vård med högre kvalitet för patient och organisation.  Detta bidrar till att utveckla den evidensbaserade omvårdnaden och göra den självklar i kliniken. Projektet utgår från kärnkompetenserna: Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Information.

Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden 
är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium."

Presenteras på kirurgveckan i Norrköping v 34 ! Kom och ta del av presentationen!