Bild av Arek Socha från Pixabay

Medlem i NFSK?
Vi behöver din hjälp!

Inför årsmötet 2020 ska vi ta ställning till om föreningens namn speglar verksamheten, eller om det finns ett bättre namn.

Vad tycker du?
Läs om föreningens syfte i stadgan och maila dina reflektioner till: info@nfsk.se.

Tack för att du är med och driver föreningen till bästa medlemsnytta!