Sedan årsmötet den 31 mars 2020 sitter följande personer i styrelsen.

Anna Karlsson
Ledamot
Johanna Höglund
Ledamot
Karolina Härle
Vice ordförande
Maria Viksten Ericsson
Ledamot
My Engström
Ledamot
Pernilla Hendeberg
Ledamot
Pernilla Svanäng
Ledamot
Petra Lindeborg
Ledamot
Sanna Johansson
Ledamot
Susanna Hård af Segerstad
Ledamot
Therese Avallin
Ordförande