Sanna Johansson

Uppdrag
Ledamot
Presentation

Mitt namn är Sanna Johansson och jag arbetar på Övre Buk, avdelning Matstrupe/Magsäck på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Jag är specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och har en Bitr. Universitetssjukskötersketjänst. Det innebär att jag har en kombinationstjänst där jag både arbetar kliniskt med patienterna och administrativt med vårdutveckling. De flesta patienterna som vårdas hos oss har genomgått högspecialiserad cancerkirurgi vilket ställer krav på en lika högspecialiserad omvårdnad. Den kirurgiska patienten och omvårdnaden ligger mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att få bli en del av teamet som driver på utvecklingen inom den kirurgiska omvårdnaden på en nationell nivå.