I november kommer vi att lägga ut inspelningen från Kirurgiveckans session "Att växla uppgifter efter omvårdnadskompetens - hur blir den kirurgiska patienten en vinnare?".

Medlemmar i NFSK kommer att kunna se sessionen här på vår webbsajt.


Om sessionen

Moderator Anna Forsberg, Vårdprofessor

Föredragande och panel
Carin Renger, Handläggare Avdelningen för vård och omsorg, SKL
Camilla Fröjd, Lektor, Specialistsjuksköterska, Uppsala Universitet
Maria Wiksten Ericsson, Verksamhetschef NU-sjukvården 
Alexander Höglund, Regionråd Östergötland, ansvarig för kompetensförsörjningen
Johanna Höglund, Specialistsjuksköterska, Akademiska sjukhuset Uppsala

Sammandrag
Syftet med sessionen var att lyfta fram incitament till behovet av uppgiftsväxling, risker och möjligheter för patientsäkerhet och organisation, samt praktiska exempel från ett omvårdnadsperspektiv. Anna Forsberg inledde med att beskriva omvårdnad och sjuksköterskeyrkets vetenskapliga grund i relation till samhället och andra vårdprofessioner och yrken. Hon lyfte fram omvårdnadskompetensen som att den skulle kunna användas mer effektivt men inte bytas ut. Carin Renger fortsatte med att beskriva samhällsutvecklingen med ökade behov av vård kontra en otillräcklig andel nya arbetsföra personer, och menade att vi kommer tvingas ge fler vård på färre personer i framtiden. Camilla Fröjd avslutade med att beskriva hur sjuksköterskan i praktiken ofta gör ett jobb som till viss del kan göras av en undersköterska (den basala omvårdnaden), och att det här finns mycket effektivitet att vinna, men framförallt kvalitet för patienten då sjuksköterskan får möjlighet att ge specifik omvårdnad. Sessionen avslutades med en livlig paneldiskussion med många intressanta, skilda perspektiv på hur vi kan lösa utmaningen med ökad effektivitet med samtidig hög vårdkvalitet. Filmen kommer att finnas som helhet men även som kortare delar att använda själv och i utbildning och verksamhet.