2022-05-30 - 2022-05-30

-

Registrering, fika och utställning

Välkommen till kongressen.

-

Introduktion

Karolina Härle, Ordförande NFSK.

-

Visioner och verktyg för en hållbar karriär som sjuksköterska i kirurgisk vård

Oili Dahl, Ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Sineva Ribeiro, Ordförande Vårdförbundet

Moderator: Emma Klingvall, avdelningsordförande i Vårdförbundet Östergötland.

-

Speed-dejting med samverkanspartners

Besök utställarnas montrar.

-

Lunch och mingel med samverkanspartners

Mingla under lunchen.

-

Magnetmodellen- en möjlighet att stärka hållbarheten i vården

Lisa Smeds Alenius, Leg. Sjuksköterska, PhD, Magnet4Europe

Moderator: Sandra Månsson, Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

-

Parallella föredrag

Föredrag 1 för dig som är ledare eller chef.
Föredrag 2 för dig som är sjuksköterska i klinisk tjänst.

-

Föredrag 1: Magnetmodellen – så kan du som ledare använda den för att stärka omvårdnaden

Föredrag för dig som är ledare eller chef.

Sandra Månsson, Specialistsjuksköterska intensivvård, Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening.

Moderator: Maria Wiksten Ericsson, verksamhetschef & styrelseledamot NFSK

-

Föredrag 2: Hur vi arbetar för sjuksköterskorna på SUS med Magnetmodellen

Föredrag för dig som är sjuksköterska i klinisk tjänst.

David Sparv, Chefsjuksköterska, Projektledare Magnetmodellen vid Skånes Universitetssjukhus.

Moderator: Susanna Hård af Segerstad, specialistsjuksköterska & styrelseledamot NFSK.

-

Fika och mingel med samverkanspartners

Mingla och besök utställarnas montrar.

-

Parallella workshops

Tillämpning av en modell för omvårdnadsledarskap - så blir den användbar för dig.

Rum 1: Ledare/chefer
Moderatorer: Therese Avallin och Maria Wiksten Ericsson, NFSK.

Rum 2: Sjuksköterskor i klinisk tjänst
Moderatorer: Maria Sandgren och Susanna Hård af Segerstad, NFSK.

-

Rörelse – viktigt för en lyckad kongress

Vikten av rörelse.

-

Presentation av vinnare: Årets förebild i kirurgisk vård 2022

Vinnaren av Årets förebild i kirurgisk vård presenteras.

Moderator: Johanna Höglund, specialistsjuksköterska & styrelseledamot NFSK.

-

Oj, så skoj!- En humoristisk avslutning på dagen

Avslutning på dagens föreläsningar med komikern Martin Svensson.

-

Middag Jubileumsbankett - NFSK 10 år

Middagen ingår i deltagaravgiften för kongressen.

2022-05-31 - 2022-05-31

-

NFSK joggen

För den som önskar, fina priser! (5 km)

-

Mingel med samverkanspartners

Besök utställarna.

-

Paletten av yrkesroller som sjuksköterska i kirurgisk vård

Therese Avallin, ledamot i styrelsen för NFSK

-

Från novis till expert - goda exempel på sjuksköterskans kompetensutveckling & en väg framåt för ett hållbart yrkesliv
 • En handledningsmodell - (o)väntad betydelse
  Eva Jangland, Specialistsjuksköterska, docent
   
 • Traumasjuksköterskemottagningen
  Jessica Källström Olsén, Specialistsjuksköterska, och Sara Nasirian, Avancerad Specialistsjuksköterska
   
 • Från student till docent
  My Engström. Specialistsjuksköterska, docent
   
 • Rätt kompetens 24/7 för trygg arbetsmiljö och säker vård
  Tina Gustavell, Specialistsjuksköterska, PhD

Moderator: Maria Sandgren, specialistsjuksköterska, vice ordförande NFSK.

-

Fika med mötesplatser och mingel med samverkanspartners

Mingla i fikapausen.

-

Paneldiskussion: Från novis till expert

Moderator: Maria Sandgren, specialistsjuksköterska, vice ordförande NFSK

-

Mindfulness - en viktig del för en lyckad kongress

-

-

Arbeta smartare inte mer!

Kristin Öster, Psykolog, doktorand inom stress, återhämtning, arbetstider.

Moderator: Nicke Antonov, avancerad specialistsjuksköterska, styrelseledamot NFSK.

-

Lunch med mötesplatser och mingel med samverkanspartners

Mingla under lunchen.

-

Oavsett kompetens arbetar vi med samma patient

Johanna Rådström, Leg. Psykolog och specialist i arbets-och organisationspsykologi.

Moderator: Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska, ordförande NFSK.

-

Vad vi tar med oss och vart vi är på väg

Karolina Härle, Ordförande NFSK

-

Take-away fika

Ta med fika på vägen hem.