Kirurgisk omvårdnadskongress genomförs på Scandic Frimurarehotellet i Linköping den 30-31 maj 2022.

Via formuläret nedan anmäler du ändring av deltagare/överlåter anmälan i redan befintlig anmälan.

Bekräftelse på ändringsanmälan

Du får bekräftelse på din ändringsanmälan per e-post inom 10 minuter från att du har skickat in ändringen.
Om du inte får bekräftelsen, kontakta oss via anmalan@nfsk.se
I bekräftelsen finns kod för rabatterat pris på hotellbokning.

Då vi manuellt hanterat ändringsanmälan kommer vi skicka bekräftelse till både den som ni avanmäler och den som ni anmäler som ersättare.

Anmäla namn på ej namngivna deltagare

Om ni har boka platser för deltagare, men vid tillfället inte beslutat vem som skall delta och därmed angett Reserverad Reserverad som namn.
Anmäl vem som skall få platsen via formuläret nedan.

Sista anmälningsdag
Anmälningsformulär

Statusmeddelande

Sista anmälningsdag har passerat.