Välkommen till NFSK

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK) arbetar bland annat för att:

  • Tydliggöra yrkesrollen för specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Synliggöra behovet av kompetensen hos specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Öka kunskapsutbytet inom omvårdnad av den kirurgiske patienten, bland annat genom att sprida forskningsresultat och mötesplatser.
  • Öka nationellt och internationellt samarbete.
  • Påverka specialistsjuksköterskeutbildningen.

» Läs mer
 

Missa inte att skicka in era förbättringsarbeten och chansen att vinna NFSK’s stipendium!

Linda Sillén, avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, inspirerar och tipsar.

'National Early Warning Score (NEWS) är det mest precisa och bäst validerade av de system som idag finns för att följa en patient över tid avseende vitala parametrar och risk för försämring.

Den ursprungliga versionen reviderades hösten 2017 till NEWS2, och används sedan januari 2018 på flera ställen i världen, främst på sjukhus, men i ökande omfattning även utanför sjukhus.

Därför kan du betala in din medlemsavgift med Swish genom att ange din betalningsreferens från avin eller ditt personnummer. Nya medlemmar ansöker först om medlemskap här. 

Trollhättan

Anmälan har öppnat!

TEMA: Patientsäkerhet i Kirurgisk vård

Ca 100.000 personer drabbas av en vårdskada varje år, varje dag dör 8 patienter av en vårdskada och 10-20% av alla vårdskador beror på kirurgisk behandling.

NU sätter VI stopp för vårdskadorna!

Välkommen till våra Medlemsdagar i Trollhättan och ta del av föreläsningar, debatt och diskussioner kring hur patientsäkerheten i kirurgisk vård kan säkerställas.

STIPENDIUM 2019 TIPS! Börja nu så hinner du starta upp ett projekt att söka för.

Sök årets omvårdnadsstipendium förspecialistsjuksköterskor-  och studenter inom kirurgisk vård

 

Som medlem är du välkommen in att ta del av tillämpningsanvisningen till kompetensbeskrivningen, den innehåller praktiska exempel på hur speciallistsjuksköterskans kompetens kan tas tillvara.

I biblioteket skapar vi en plattform av samlad kunskap för er medlemmar. Vi behöver er hjälp - vad vill ni hitta där? Skicka in era förslag och material till: info@nfsk.se.  Välkommen in i biblioteket: https://nfsk.se/medlem/bibliotek

Pernilla Hendeberg från Kirurgkliniken på Universitetssjukhuset, Örebro, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2018, och utses till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2018.

Jag har två motton som följt mig genom livet:

’Ingenting är omöjligt- bara olika svårt’ och ’Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke’.

På tåget hem från Linköping tänker jag på ’vårdkrisen’ men känner mig kraftfull – tillsammans kan vi vända det här. Men det krävs kunskap, förståelse och mod – i hela kedjan av beslutsfattare.

Bristen på kunskap om god omvårdnads betydelse för kvaliteten och patientsäkerheten är den enskilt största orsaken till den svenska vårdkrisen! Så här ligger det till - skriver SSF i kampanjen 'Svensk sjukvård beöver omvårdnad''. Läs mer på: omvårdnad.se och hjälp till att sprida budskapet!

Här hittar du kunkapsbanken!

Screenshot från Instagram

Kontot uppdateras både av styrelsemedlemmar och ambassadörer.