Utbildningen till Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård är på 60 hp och ges på halvfart. Universiteten har olika utformning på utbildningen men samtliga bygger på samma grund.

NFSK samordnar ett nätverk med kursföreträdare från de olika universiteten för att gemensamt hålla en hög kvalitet på utbildningarna.