Omslaget på Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.

Tillämpning av kompetensbeskrivningen bidrar till att:

  • klargöra specialistsjuksköterskans kompetensområde och ansvar i utvecklingen av den kirurgiska omvårdnaden och den kirurgiska vården
  • säkerhetsställa den kompetens som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård inom alla kirurgiska vårdområden
  • stödja landets lärosäten i utformning, planering och genomförande av utbildningar till Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vårds unika kunskap beskrivs i denna kompetensbeskrivning genom de sex kärnkompetenserna (Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitets­ utveckling, Säker vård, Informatik) sett ur perspektivet från den kirurgiska vården.

Dessa kärnkompetenser är nödvändiga för god och säker vård och framtagna enligt Quality and Safety Education for Nurses (QSEN). Specialistsjuksköterskan har genom sin områdes­ progression och sina fördjupade kunskaper, färdigheter, och reflektionsförmåga inom omvårdnad, biomedicin, vetenskaplig metod, pedagogik, hälsa och ledarskap kompetensen att leda det kliniska arbetet i enhetlighet med dessa sex kärnkompetenser.

Ladda ner kompetensbeskrivningen, samt vår tillämpningsanvisning med praktiska exempel på hur kompetensen kan användas i klinik, nedan, eller beställ via info@nfsk.se