Utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska ges vid Linköpings Universitet.