Kompetensbeskrivningen för Avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård är ännu inte framtagen. Arbetet planeras starta VT 2020.