Bild av 200 Degrees från Pixabay.

Den nominerade ska vara sjuksköterska och genom sin forskning ha bidragit till att förbättra vården av den kirurgiska patienten och/eller professionsutveckling för sjuksköterskan i kirurgisk vård.

Vinnaren ska senast innan stipendieutdelning vara medlem i NFSK.

Sista ansökningsdag

Jag nominerar följande person

Nominering

Dina kontaktuppgifter

Hantering av personuppgifter

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på vår sida om Personuppgifter.

Den som du nominerar måste godkänna att du nominerar hen.

Vi kommer att informera den du nominerat om att hen har blivit nominerad.