Bild av Gerd Altmann från Pixabay.

NFSK’s forskarpris 2022 delas ut i samband med Kirurgiveckan 2022.

Stipendiesumma
5 000 kronor