Bild av Gerd Altmann från Pixabay.

NFSK’s forskarpris 2021 delas ut i samband med Kirurgiveckan 2021.

Stipendiesumma
5 000 kronor