Bild av Gerd Altmann från Pixabay.

Ta chansen och nominera en kollega eller dig själv till NFSK’s forskarpris 2020!

Den nominerade ska vara sjuksköterska och genom sin forskning ha bidragit till att förbättra vården av den kirurgiska patienten och/eller professionsutveckling för sjuksköterskan i kirurgisk vård. Vinnaren ska senast innan stipendieutdelning vara medlem i NFSK.

Sista dag att nominera är den 30 september 2020, stipendiet på 5 000 kronor delas ut i samband med NFSK’s Kirurgiska omvårdnadskongress den 2-3 november 2020 i Linköping.