Segerkrans. Bild av Gordon Johnson från Pixabay.

Sök årets omvårdnadsstipendium för specialistsjuksköterskor och studenter inom kirurgisk vård.

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK?
Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipndium!

Stipendiet är på 7 500 kronor och sponsras av MedFilm.

Omvårdnadsstipendiet delas ut under Kirurgiveckan 2021 i Göteborg och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Återrapportering hur stipendiet använts görs till NFSK efter ett år. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.