Sanna Johansson, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2019 samt titeln Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2019.

Stort grattis till Sanna Johansson från Övre buk esofagus/ventrikel Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge som vann med sitt projekt.

Sanna tilldelades Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2019 samt titeln Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2019.

Projekt
Enhanced Recovery Program - Ett tvärprofessionellt samarbete med patientens återhämtning i fokus
Motivering

Projektet är ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt som lyfter fram omvårdnaden som en självklar utgångspunkt i arbetet på vårdavdelningen. Arbetet syftar till att bidra till en effektivare vård med högre kvalitet för patient och organisation.  Detta bidrar till att utveckla den evidensbaserade omvårdnaden och göra den självklar i kliniken. Projektet utgår från kärnkompetenserna: Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Information.
Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium.