Ansök om omvårdnadsstipendiet genom att kortfattat beskriva projektet/studien på max 3 A4 (Times New Roman, strl. 12) med samtliga 6 rubriker:

  1. Bakgrund (Vad är/var anledningen till ditt projekt/studie, inklusive vetenskapligt stöd).
  2. Syfte (Vad vill/ville du uppnå).
  3. Metod (Beskriv studiens metod/hur du ska/gick tillväga inkl. vart projektet genomförs/des, vilka som ingår/ingick).
  4. Resultat/Förväntat resultat (Hur blev det, vad visade utvärderingen).
  5. Klinisk nytta (På vilket sätt förbättrar ditt projekt vården för patienten inom kirurgisk vård).
  6. Vad stipendiet skall användas till.

Välkommen att skicka din ansökan senast 10 juni till info@nfsk.se

Sista ansökningsdag