Checklista. Foto: TeroVesalainen från Pixabay

  • Sökande ska vara medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK.

  • Studien/projektet ska förbättra vården för den kirurgiska patienten eller utveckla specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.

  • Ansökan ska vara förankrad i vårdvetenskapen samt sammankopplad med någon av de 6 kärnkompetenserna: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård, Information.

  • Det ska tydligt framgå hur pengarna ska användas.