Ansök om omvårdnadsstipendiet genom att kortfattat beskriva projektet/studien på max 1 A4 (Times New Roman, strl. 12) med samtliga 6 rubriker:

  1. Bakgrund (Vad var anledningen till ditt projekt/studie, inklusive vetenskapligt stöd)

  2. Syfte (Vad ville du uppnå)

  3. Metod (Beskriv studiens metod/hur du gick tillväga inkl. vart projektet genomfördes, vilka som ingick)

  4. Resultat/Förväntat resultat (Hur blev det, redovisa ev. utvärdering)

  5. Klinisk nytta (På vilket sätt förbättrar ditt projekt vården för patienten inom kirurgisk vård)

  6. Vad stipendiet skall användas till

Sista ansökningsdag