Sök årets omvårdnadsstipendium för specialistsjuksköterskor och studenter inom kirurgisk vård.

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK?
Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipendium!

Prissumman på 7 500 kr sponsras av MedFilm.

Omvårdnadsstipendiet delas ut under kirurgveckan 2018 i Helsingborg och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.