Har du eller en kollega genomfört ett projekt som förbättrat vården för patienten på kirurgisk vårdavdelning?
Du kan ni ansöka om vårt stipendium!

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.

Stipendiet delas ut under kirurgveckan. Prissumman ska användas till utvecklingsforum, exempelvis konferens, utbildning, projekt.
Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

Stipendiet på 5 000 kr sponsras av Nutricia.