Maria Sandgren, Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2014.

Maria Sandgren tilldelades stipendiet Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2014.

Stipendiet på 6 000 kronor sponsrades av KCI.

 

Hur har ni arbetat vidare med det vinnande projektet/studien? Hur ser fortsättningen ut?
SPIK-funktionen implementerades på kirurgiska kliniken, både på enheten för akutkirurgisk verksamhet och enheten för planerad kirurgi. Vi hade visioner om hur funktionen kunde vidareutvecklas, men då vi båda två valde att lämna kirurgiska kliniken i Linköping inom ett år efter utnämningen deltog vi inte i de projekten.

Funktionen finns fortsatt kvar på kliniken, men vi vet inte hur den utvecklats. Även på ortopeden i Linköping finns en SPIK-funktion vilket vi förstås tycker är roligt.

Hur har ni använt/planerar att använda ditt stipendium?
Vi hade planer på att resa till England för observation av funktionen "Clinical Nurse Specialist", men vi har inte kommit iväg än.

Vad skulle ni vilja skicka med den som funderar på att starta ett projekt eller som genomfört ett projekt och funderar på att söka stipendiet?
Planera även för syftet och användandet av ev vinstpengar redan vid ansökan och förankra det hos klinikledningen, så att studieresa är möjlig i den kliniska vardagen.

Projekt
Specialistsjuksköterska i klinisk tjänst

Projektet har pågått vid Universitetssjukhuset i Linköping mellan 2012 och 2014. Syftet har varit att utveckla en specificerad klinisk roll för specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård där kompetensen utnyttjas till specifika arbetsuppgifter som kräver fördjupad kunskap. Initieringen till projektet kom då majoriteten av specialistsjuksköterskorna placerades på administrativa positioner,och omsättningen av allmänsjuksköterskor var hög på kirurgkliniken. Genom att dagtid införa den kliniska specialist sjuksköterskerollen visar en första utvärderingen att 80 % av personalen på avdelningarna upplevde att specialistsjuksköterske funktionen underlättade deras arbete. Likaså ansåg 90 % av personalen att denna roll bör finnas stationär i den dagliga verksamheten. Projektet kommer fortskrida där nya arbetsmoment såsom omvårdnadsrond och utökad övervakning planeras.
Motivering

Genom ett visionärt och innovativt arbete visar dessa projektledare mod att bryta ny mark. Med utgångspunkt ur den kliniknära omvårdnaden innefattar detta projekt Personcentrerad vård, Säker vård, liksom Samverkan i team. De har visat att specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vård har sin kärnkompetens bedside, men också väl utvecklade färdigheter att leda, organisera, förbättra och utveckla vården och omvårdnaden av den kirurgiska patienten i den moderna kirurgiska vården.