Checklista. Foto: TeroVesalainen från Pixabay

  • Sökande ska vara specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, bifoga examensbevis.
  • Sökande ska vara medlem i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, NFSK.
  • Projektet ska vara genomfört och utvärderat.