Tekniskt fel: Automatiskt genererade mejl

För närvarande har vi ett tekniskt fel som påverkar automatiskt genererade mejl.

Detta innebär att mejl med bekräftelser som normalt skickas inom 60 sekunder efter inskickade av medlemsansökningar, anmälningar till aktiviteter samt nomineringar till stipendier inte skickas iväg.

Då en administratör hanterat ansökan/anmälan/nomineringen så kommer ett mejl med bekräftelse att skickas manuellt.

Årets tema: De sex kärnkompetenserna (Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Information)

Har du själv eller en kollega initierat ett projekt som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser? Ansök om stipendiet genom att beskriva projektets bakgrund, syfte, metod och genomförande samt resultat på max 1 A4 och maila till info@nfsk.se. Ange kontaktuppgifter till sökande samt till en referensperson. Bifoga examensbevis.

Sista ansökningsdag