Årets tema: De sex kärnkompetenserna (Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Information)

Har du själv eller en kollega initierat ett projekt som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser? Ansök om stipendiet genom att beskriva projektets bakgrund, syfte, metod och genomförande samt resultat på max 1 A4 och maila till info@nfsk.se. Ange kontaktuppgifter till sökande samt till en referensperson. Bifoga examensbevis.

Sista ansökningsdag