Föreningens årsmöte äger rum digitalt den 31 mars 2020 klockan 18:00-20:00.
Medlem? Logga in för att läsa mer samt se årsmöteshandlingarna.

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.

Stipendiet delas ut under invigningen av Kirurgveckan i Karlstad. Prissumman ska användas till utvecklingsforum, exempelvis konferens, utbildning, projekt. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård.

Stipendiet på 6 000 kr sponsras av KCI.