Samverkan Period
Kirurgisk Omvårdnadskongress 2020 -
Bästa Abstract och Bästa Fria Föredrag 2019 -