MedFilm

MedFilm är en innovativ IT-tjänst som tillhandahåller sjukvården med pedagogisk och lättillgänglig patientinformation genom 3D-animerad film. Våra informationsfilmer kan visas på kliniken eller hemifrån i syfte att förbättra patientkommunikation och delaktighet.
För att ta del av filmutbud, produkter och kundcase – besök vår webbsida: www.medfilm.se

Samverkan Period
Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2021 -
Kirurgisk Omvårdnadskongress 2020/2021 -
Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2020 -
Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2019 -
Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2018 -
Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2017 -
Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2016 -