Immunovia

2022 års stipendium för Bästa Abstract, Bästa Poster och Bästa Fria Föredrag sponsras av Immunovia AB, ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Samverkan Period
Stipendier 2022 -