Fresenius Kabi

Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag som utvecklar produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor - på och utanför sjukhus.

Fresenius Kabis produktportfölj i Sverige omfattar klinisk nutrition, vätsketerapi, intravenösa läkemedel, medicinteknik samt biosimilarer.

Vi är en av Uppsalas största arbetsgivare, och har cirka 1100 anställda i Sverige. Vår moderna produktionsanläggning för intravenösa näringslösningar inom produktområdet parenteral nutrition finns i Uppsala. I Brunna/Kungsängen finns vår produktionsanläggning för råvarutillverkning av äggfosfolipider.

Sedan 60 år tillbaka har Fresenius Kabi i Sverige arbetat med att utveckla innovativa produkter för kroniskt och svårt sjuka patienter som t.ex. Intralipid.

Samverkan Period
Kirurgisk Omvårdnadskongress 2020/2021 -
NFSK's Medlemsdagar 2019 -