Föreningens årsmöte äger rum digitalt den 31 mars 2020 klockan 18:00-20:00.
Medlem? Logga in för att läsa mer samt se årsmöteshandlingarna.

MedFilm har sponstrat Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2017. Stipendiesumman är på 7 500 kronor.

Period
-
Samverkanspartner
Samverkan omfattar stipendie