MedFilm har sponstrat Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2017. Stipendiesumman är på 7 500 kronor.

Period
-
Samverkanspartner
Samverkan omfattar stipendie