Samverkan och avtal utformas utifrån de gemensamt överenskomna reglerna mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsindustrin, den medicintekniska industrin och den laboratorietekniska industrin: “Överenskommelse om samverkansregler” (https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/samverkansreglervardochindustri.657.html)

Detta innebär att NFSK redovisar till vilka poster ert företags medel används samt presenterar en budget för aktiviteten i Nivå 2 samt vid stipendium.

 • Nivå 1 - Reklamplats (5 000 kr)

  • Exponering i form av reklamplats hemsida, nyhetsbrev och sociala media under ett år.
   Läs mer »
    

 • Nivå 2 - Konferenser (15 000 kr)

  • Exponering i form av utställning på konferenser och reklamplats hemsida och sociala media.
   Läs mer »
    

 • Stipendium (10 000 kr eller 5 000 kr)

  • Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 10 000 kr (stipendium 7 500 kr)
   Reklamplats hemsida och sociala media och kort presentation av företag/produkt vid utdelning av stipendiet.
    

  • Bästa poster på Kirurgiveckan 5 000 kr (stipendium 2 500 kr)
   Reklamplats hemsida och sociala media och kort presentation av företag/produkt.
    

  • Bästa abstract på Kirurgiveckan 5 000 kr (stipendium 2 500 kr)
   Reklamplats hemsida och sociala media och kort presentation av företag/produkt.
    

  • Bästa fria föredrag på Kirurgiveckan 5 000 kr (stipendium 2 500 kr)
   Reklamplats hemsida och sociala media och kort presentation av företag/produkt.

   Läs mer om stipendium »
    

 • Annan samverkan

  • Individuella upplägg som inte avser Nivå 1, Nivå 2 eller Stipendium.

 

Välkomna att kontakta oss för vidare diskussion om hur vi kan samverka på bästa sätt! 
/Styrelsen i NFSK