Möjlighet till exponering genom stipendium som främjar kirurgisk omvårdnad.
Årligen delar vi ut fyra stipendier.

Stipendium för Bästa poster, Bästa abstract & Bästa föredrag

Abstract skickas årligen in till Kirurgveckans vårdvetenskapliga program. Vissa av dessa abstract får möjlighet att presenteras som ett fritt föredrag eller en poster på det vårdvetenskapliga programmet. Syftet med stipendiet till författaren av Bästa poster, Bästa abstract och Bästa föredrag är att uppmärksamma och lyfta omvårdnadsforskningen och sättet som forskningen presenteras på för att sprida kunskapen.

Omvårdnadsstipendiet

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.
Stipendiet delas ut till en medlem som genomfört ett omvårdnadsprojekt, eller som skrivit en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård. Omvårdnadsstipendiet delas ut under Kirurgveckan i augusti.

Som samverkanspartner till våra stipendium får ditt företag möjlighet att i samband med utdelningen till stipendiaten presentera ert företag/produkt. I samband med att stipendiet delas ut kommer ert företags logga och länk till er hemsida presenteras tillsammans med information om utmärkelsen på vår hemsida, Facebook och Instagram samt i ett informationsbrev. Er logga kommer med på stipendiets diplom.

 

Samverkan

Samverkanspaket "Stipendium".
Omvårdnadsstipendiet: 10 000 kronor (varav 7 500 kronor delas ut till stipendiaten).
Bästa poster, Bästa abstract, respektive bästa föredrag: 5 000 kronor per stipendium (varav 2 500 kronor delas ut till stipendiaten).
Läs mer om Samverkansavtal »

Välkomna att kontakta oss för vidare diskussion om hur vi kan samverka på bästa sätt! 
/Styrelsen i NFSK