NFSK bjuder in till samverkan med företag som med sina produkter främjar omvårdnaden för den kirurgiska patienten. NFSK kan erbjuda samverkan genom exempelvis exponering på våra sociala media, hemsida samt nyhetsbrev och även genom produktinformation under vår kongress samt till våra stipendier.

Är ni intresserad av att samverka på annat sätt än det som föreslås nedan?
Välkomna att kontakta oss för vidare diskussion om hur vi kan samverka på bästa sätt!
Kontakta styrelsen via info@nfsk.se.