Publicerad: 2020-12-21 08:18

Professor Anna Forsberg under föreläsningen.

Tidigt i höst blev det klart att den nationella omvårdnadskongressen för kirurgisk vård, som planerades att äga rum i november blev uppskjuten till  till våren 2021. Behovet av inspiration och ”påfyllning” kändes stort och  NFSK beslöt då att pröva konceptet med en digital inspirationsföreläsning. Anna Forsberg, vårdprofessor och sjuksköterska i Lund engagerades för att beskriva ”Kirurgisk omvårdnad – inte förhandlingsbart!”

Annas otrolig förmåga att fördjupa och nyansera kunskapen inom ämnet kirurgisk omvårdnad upplevdes som en vitamininjektion av många. Efter att ha lyssnat på Anna beskrev deltagarna i utvärderingen att de känner sig påfyllda och stärkta. Skönt med en förebild som våga visa på sjuksköterskans status och ansvar, inte bara för patienten utanför utveckling, etik och kompetens. Moderator för eftermiddagen var docent My Engström och tillsammans med NFSK’s ordförande, Therese Avallin, guidades den digitala publiken genom föreläsningen. Flera intressanta frågor ställdes också till föreläsaren och interaktion uppstod mellan deltagarna. Totalt var det 60 uppkopplingar men på många arbetsplatser hade flera olika yrkesgrupper samlats framför en gemensam uppkoppling och kunde tillsammans, på covid-säkert avstånd, lyssna på inspirationsföreläsningen samtidigt och det går därför inte att avgöra exakt hur många som deltog. Under föreläsningen beskrevs att framgångsreceptet för meningsfull, hanterbar och begriplig arbetsmiljö är att jobba mer personcentrerat tillsammans med alla yrkeskategorier, värna kontinuiteten och minimera alla sorters av fragmenterat arbetssätt. Genom att fokusera på det vi kan – och har utbildning för att utveckla – skapar vi tillsammans kvalitetsdriven omvårdnad för den kirurgiska patienten. Professor Forsberg beskrev att vården måste gå mer från ”produktion” för att handla mer om ”person” och vi som sjuksköterskor måste ta mer ansvar för att utveckla kvalitetsdriven omvårdnad.

Du som är medlem i NFSK och missade föreläsningen kan ta del av den på NFSK.se, då föreläsningen spelades in och finns i Kunskapsbanken på vår hemsida.
Är du inloggad finns länken nedan.