Publicerad: 2020-09-05 13:29

Robothand och människohand. Bild av Gerd Altmann från Pixabay.

Vi vill ses! Den fysiska mötesplatsen är viktig och högt prioriterad av våra medlemmar. Därför flyttas Omvårdnadskongressen till 3-4 maj 2021. i händelse av att den inte kan hållas på plats kommer den att ske digitalt samma datum. Varmt välkomna!