Publicerad: 2020-03-21 16:46

Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Med anledning av spridningen av COVID-19 kommer årsmötet att hållas digitalt via Zoom meetings den 31 mars klockan 18.00 - 20.00. Detta är positivt då fler kan ha möjlighet att delta.

Vi kommer även att skicka ut en enkät till samtliga röstberättigade medlemmar där vi är tacksamma för era tankar kring de frågor som ska tas upp på mötet. Era svar kommer att presenteras vid årsmötet och tillsammans med diskussionerna där ge stöd till beslut i medlemmarnas intressen. För att kunna delta på mötet behöver du ha tillgång till dator med uppkoppling och en fungerande inloggning till hemsidan då röstningen kommer att ske via hemsidan.

Tack för att du är med och formar föreningens verksamhet!

/Styrelsen